3A Instituutti Oy:n toiminta keskittyy yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan, työhyvinvoinnin, tuotteiden ja palvelujen kehittämisen fasilitointiin – osallistuvaan tukemiseen ja mahdollistamiseen

Toiminnan ytimenä ovat 3A-menetelmän eri versiot. Näissä kaikissa kohde-organisaation oma henkilöstö on sekä olennainen tiedonlähde että myös kehittäjä. Menetelmä hyödyntää työntekijäkunnan koko osaamisen kirjoa, motivoi henkilöstöä ja kehittää johdolle päätöksentekoa varten omasta tekemisestä kumpuavaa laadullista ja määrällistä faktaa

3A Instituutti on ollut myötävaikuttamassa kymmenien koti- ja ulkomaisten organisaatioiden kehityshankkeiden onnistumiseen Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 3A-menetelmä on käytännössä kehittynyt teoreettisesta tutkimus-tuloksesta dynaamiseksi muutosprosessiksi, joka motivoi ja sitouttaa koko henkilöstön muutokseen – parempaan tapaan toimia

3A Instituutti on verkostoitunut useiden yliopistojen kuin myös ammatti-korkea-koulujen sekä aikuis- ja täydennyskoulutuskeskusten kanssa. Aktiivinen akateeminen yhteistyö mahdollistaa viimeisimmän tutkimustiedon ja sitä kautta uusiin teorioihin pohjautuvien, yrityskohtaisten tuottavuutta edistävien sovellusten kehittämisen koti- ja ulkomaisten asiakasorganisaatioiden kanssa.

Yrityksen osaamisalueena on lisäksi innovaatiotoiminta ja siihen liittyvä tuotekehitys- ja projektitoiminta. Läheinen yhteistyö mm. Aalto yliopiston Design Factoryn kanssa ovat tuoneet fasilitointipalettiin alan viimeisimmät tuotekehityksen yhteistyömenetelmät; mm. PD6 ja P3D. Yritys ja sen perustaja ovat olleet hakijana yli 100 koti- ja ulkomaiselle patentille/patenttihakemukselle.


Tuottavuus, Työhyvinvointi, Uudet Innovaatiot

Video vaatii Windows Media Player -liitännäisen.